VÄLKOMMEN TILL
FASTIGHETER I UNGERN

Vi kan allt om Fastigheter i Ungern

När man är gravid

En barnmorskemottagning går man oftast till när man är gravid och då erbjuds du att besöka en barnmorskemottagning regelbundet. Besöken görs för att se hur du och fostret mår, samt förbereda inför förlossningen. Besöken är frivilliga, men det är rekommenderat att kontakta en barnmorskemottagning när man fått reda på att man är gravid. På en barnmorskemottagning kan man även få råd kring preventivmedel samt testa sig för könssjukdomar.

Barnmorskor

På en barnmorskemottagning jobbar barnmorskor med kunskap om graviditet, förlossning och eftervård. Vissa mottagningar har även undersköterskor som har hand om provtagning. Det brukar dessutom finnas gynekologer och läkare på en barnmorskemottagning. Alla gravida erbjuds även läkarbesök och den gravida får alltid träffa en läkare om det finns risker eller sjukdomar som kan påverka barnet eller graviditeten.

Första besök

På ett första besök hos en barnmorskemottagning brukar man ofta få information kring hälsa och livsstil under graviditeten. Det kan exempelvis handla om hur rökning, alkohol, droger och vissa läkemedel kan påverka och skada fostret. Man kan även få reda på mer om fosterdiagnostik om så önskas. Första besöket sker ofta tidigt i graviditeten, det andra besöket sker i vecka nio till tolv. Under det andra besöket pratas det om hur den gravida mår, om hon har några sjukdomar och den gravidas tankar kring graviditeten. Alla besök dokumenteras i en journal. Om graviditeten är utan komplikationer brukar man gå på ungefär sex till tio besök hos en barnmorskemottagning. På besöken tas prover för att kontrollera att allt är som det ska.